Kary od Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów dla spółki KFG i jej prezesa za wprowadzanie konsumentów w błąd

Nieuprawnione wykorzystanie logotypów znanych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz używanie wprowadzającej w błąd nazwy „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” – takie praktyki spółki KFG zakwestionował Prezes Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów.

Działania przedsiębiorcy wprowadzały konsumentów w błąd, a ich celem było zachęcenie do ryzykownych inwestycji finansowych.

Prezes UOKiK nałożył łącznie 160 tys. zł kar na firmę KFG i jej szefa za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

„Nieuczciwe praktyki stosowane przez spółkę KFG były podwójnie szkodliwie. Konsumentów wprowadzano w błąd – produkt oferowany jako tzw. obligacje społeczne był de facto niezabezpieczoną pożyczką o wysokim poziomie ryzyka. Dodatkowo przedsiębiorca bezprawnie używał logotypów instytucji, które nadzorują rynek finansowy, dbają o bezpieczeństwo uczestników, udzielają gwarancji i wsparcia. To nadużycie mogło wpłynąć na decyzje konsumentów, zwiększać ich zainteresowanie promowaną ofertą i sugerować jej bezpieczeństwo” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Głos Seniora w ramach akcji Stop Manipulacji – nie daj się oszukać działa na rzecz nagłaśniania i przestrzegania przed rożnego rodzaju oszustwami. Bardzo cieszymy się, że firmy prowadzące nieuczciwe praktyki są karane za wprowadzanie konsumentów w błąd.

link do całego artykułu:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18927

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

————————–

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Edycja 2022.