Zmiany prawne dotyczące sprzedaży na pokazach

Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów wprowadził zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. na pokazach. Urząd przygotował również cały projekt zmiany ustawy o prawach konsumenta. Aktualnie trwa proces legislacyjny.

Proponowanymi rozwiązaniami są:

  • wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy dla transakcji zawartych podczas wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta,
  • zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki,
  • możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,
  • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Jako Głos Seniora bardzo cieszymy się, że trwają realne prace na rzecz prawnego ograniczenia nieuczciwych praktyk sprzedażowych. W ramach akcji Stop Manipulacji – nie daj się oszukać, przez kilka lat zabiegaliśmy o wprowadzenie zmian pozwalających chronić seniorów przed manipulacjami ze strony sprzedawców. Działajmy razem na rzecz bezpieczeństwa seniorów!

link do całego artykułu:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18658

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

————————–

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.