UWAGA! OSZUSTWO”NA PRACOWNIKA ADMINISTRACJI, HYDRAULIKA, PRACOWNIKA SOCJALNEGO”

Oszustwa mające na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych od pracowników różnych branż, takich jak administracja publiczna, hydraulika czy pracownicy socjalni, są coraz częstszym zjawiskiem. Przestępcy wykorzystują zaufanie społeczne oraz brak świadomości w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, aby osiągnąć swoje cele. Każda z tych grup zawodowych może być celem specyficznych rodzajów oszustw, które wymagają szczególnej uwagi i ostrożności.

Oszustwa na Pracownika Administracji

 1. Phishing i ataki na dane:
  • Oszuści mogą podszywać się pod wysyłających e-maile z instytucji publicznych lub partnerów biznesowych, prosząc o przekazanie poufnych danych lub otwarcie zainfekowanego załącznika. To może prowadzić do wycieku danych osobowych lub infekcji komputerów firmowych złośliwym oprogramowaniem.
 2. Fałszywe faktury i oszustwa finansowe:
  • Pracownicy administracji mogą być celem oszustw związanych z fałszywymi fakturami lub żądaniami płatności za usługi, które faktycznie nie zostały wykonane. Oszuści mogą próbować podszyć się pod dostawców lub wykonawców, żądając płatności na fałszywe konta bankowe.
 3. Spoofing numerów telefonów:
  • Oszuści mogą manipulować numerami telefonów, aby wydawało się, że pochodzą z instytucji rządowych lub innych zaufanych źródeł. Pracownicy administracji mogą być zmyleni i ujawnić poufne informacje lub dokonać nieautoryzowanych przelewów.

Oszustwa na Hydraulika

 1. Fałszywe zgłoszenia awarii:
  • Oszuści mogą dzwonić do hydraulików, podszywając się pod właścicieli domów lub administratorów budynków, zgłaszając fałszywe awarie. Po przybyciu na miejsce mogą próbować wyłudzić opłaty za nieistniejące naprawy lub usługi.
 2. Przekręty związane z cenami materiałów:
  • Oszuści mogą prosić o zakup drogich materiałów lub urządzeń, twierdząc, że są potrzebne do awaryjnej naprawy. Po otrzymaniu pieniędzy mogą zniknąć, nie dostarczając obiecanych materiałów.
 3. Zapłaty w gotówce i brak potwierdzeń:
  • Oszuści mogą wymagać zapłaty za usługę w gotówce, unikając wystawiania faktury lub potwierdzenia zapłaty. Taki sposób działania utrudnia późniejsze dochodzenie praw.

Oszustwa na Pracownika Socjalnego

 1. Fałszywe zgłoszenia i dokumenty:
  • Oszuści mogą tworzyć fałszywe dokumenty lub zgłoszenia, aby uzyskać dostęp do świadczeń lub pomocy społecznej, na które nie mają prawa. Mogą również podszywać się pod osoby potrzebujące wsparcia, próbując wyłudzić pieniądze lub inne korzyści.
 2. Wyłudzenia finansowe:
  • Pracownicy socjalni mogą być celem oszustw, które polegają na żądaniu nieuzasadnionych świadczeń finansowych od podopiecznych lub w imieniu nich. Oszuści mogą próbować wykorzystać ich sytuację życiową do osiągnięcia osobistych korzyści.
 3. Manipulacja emocjonalna:
  • Oszuści mogą wykorzystywać sytuacje kryzysowe lub trudne warunki życiowe osób potrzebujących wsparcia, aby manipulować pracownikami socjalnymi i uzyskać nieautoryzowane uprawnienia lub zasięgnąć informacji, które mogą być wykorzystane w przestępstwach.

Jak się chronić przed oszustwami?

 1. Zachowanie ostrożności:
  • Zawsze weryfikuj tożsamość osoby, z którą się kontaktujesz, szczególnie jeśli otrzymujesz nieoczekiwane żądania lub zgłoszenia.
 2. Sprawdzanie dokumentów i informacji:
  • Dokładnie sprawdzaj wszelkie dokumenty, faktury, zgłoszenia i żądania, aby upewnić się, że są one autentyczne.
 3. Weryfikacja telefoniczna i osobista:
  • Przed podjęciem jakichkolwiek działań, takich jak dokonywanie płatności lub udzielanie informacji, potwierdź tożsamość osoby dzwoniącej lub odwiedzającej.

Podsumowanie

Oszustwa na pracowników administracji, hydraulików czy pracowników socjalnych są poważnym zagrożeniem, które wymaga świadomości, czujności i odpowiednich działań prewencyjnych. Pracownicy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem informacji powinny być odpowiednio przeszkolone i świadome ryzyka związanego z tego rodzaju oszustwami. Pamiętaj, że dbałość o bezpieczeństwo i stosowanie środków ostrożności mogą pomóc w uniknięciu strat finansowych oraz ochronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.