Warsztaty BEZPIECZNY SENIOR Stop Mainipulacji – nie daj się oszukać

Warsztaty BEZPIECZNY SENIOR Stop Manipulacji – nie daj się oszukać dla Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Gratulujemy troski o bezpieczeństwo swoich członków, zostanie partnerem kampanii i zaproszenie nas na wykład w siedzibie NOT w Krakowie i na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR.

Każdy z Was może włączyć się w kampanię!

Zostać partnerem lub ambasadorem kampanii

Solidarni z Seniorami– Razem Damy Radę!

Patronat: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska, PFRON Oddział Małopolski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Rektor UR Sylwester Tabor, koordynator UTW UR prof Kazimierz Wiech