NAJWIĘKSZA KARA W HISTORII ZA OSZUKIWANIE SENIORÓW

Nasz patron honorowy UOKiK nałożył na firmę Exito (Opalenica w Wielkopolsce) prawie 4 miliony złotych kary! Firma kusiła na pokazach m.in. urządzeniami do masażu, robotami kuchennymi czy matami leczniczymi. Owe nagrody rzekomo bezpłatne nie istniały lecz trzeba było za nie jednak zapłacić! Dodatkowo firma kusiła promocjami, które również okazywały się wytworem wyobraźni.

W maju 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Exito. Wszystko dzięki reakcji klientów, których świadomość konsumencka wzrasta m.in. dzięki naszej kampanii Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji!

Firma wabiła do siebie ofertami sugerującymi, że konsument dzięki nim może zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wszystko okazało się ogromną manipulacją! „Nagrody” Exito były płatnymi gadżetami, których faktyczny koszt nijak miał się do tego rzeczywistego – o wiele niższego. Firma broniąc się twierdzi, że zwrot zakupionych rzeczy jest niemożliwy, gdyż były one zakupione podczas promocji bądź były to wyroby medyczne. Brak odstąpienia od umowy jest niezgodny z prawem, ponieważ każda osoba, która zawarła umowę na prezentacji, może odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni,

Kara jaka została nałożona na firmę organizującą pokazy to 3 936 270 zł i jest to najwyższa kara w historii.  Firma musi zaprzestać stosowania kwestionowanych praktyk ze względu na nałożony na nią rygor natychmiastowej wykonalności. Klienci otrzymają od Exito listy z informacją o decyzji. Decyzja nie jest jednak prawomocna – Exito może odwołać się do sądu, a ma na to 30 dni od odbioru decyzji.

Więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15670&fbclid=IwAR3IYqLQ4WJAhS7K1MbpX_G2-7reCGIVnBQgdfMuTnB1i9jgrOp6kJEgaSc